miércoles, 4 de febrero de 2015

LA GEOMETRIA, JUGAR AMB LES FORMESLa paraula geometria està composta per “geo” que significa terra i “metria” que significa mesura. Per tant la geometria s’encarrega de la mesura de les formes.

El coneixement geomètric prové de la segmentació, es adir, és la unió de diferents passos, les figures geomètriques tenen una descomposició plana. Aquest és l’objectiu a l’educació infantil, que els infants quan vegin una figura geomètrica sàpiguen descompassar-la.

Així mateix, els nombres també tenen una composició geomètrica, el pitagorisme ja veia la relació entre els nombres i els triangles i els nombres i els quadrats.  

Però en quant als infants, hi ha una vesant que pràcticament hem oblidat a l’escola i és molt important per a comprendre la geometria, i és la capacitat de moure’ns en l’espai, orientar-nos. 

Per tant els coneixement de l’espai té uns aspectes geomètrics dels quals parlaré una mica a continuació. Per una banda tenim les relacions de posicions de les persones i les coses respecte dels infants, les formes dels objectes, dels camins, dels espais limitats i de tot allò que poden veure i imaginar i per últim els canvis de posició i de forma observables a partir de les sombres, els miralls i sobre tot dels moviments. Per tant la geometria implica moviment així que la nostra tasca en aquestes primeres edats, hauria d’anar encaminada en primer lloc a aprendre a orientar-se en l’espai, que els infants sàpiguen fer un camí recte, que entenguin allò que està dins i allò que està fora i que ho experimentin.

La metodologia d’aprenentatge consideraria tres fases:

1. Treballar a partir dels moviments fent recorreguts sobre línies o figures amb el propi cos, o la experiència directa dels volums amb el propi cos, que siguin el punt de partença en l’aprenentatge de la geometria. 

2. Despès d’experimentar amb el propi cos, han d’experimentar amb els materials, jugar amb construccions, fer figures amb plastilina o fang, els legos etc...

3. I com a últim pas, es treballa amb els llibres o les fitxes. 

A l’etapa d’infantil, son capaços de situar els objectes i relacionar les formes entre sí a partir d’uns criteris senzills:

  • ·     Identificar superfícies i volums.
  • ·         Distingir entre línies rectes i corbes i entre superfícies planes i corbes.

    ·     A partir dels cinc anys comencen a construir la noció de distancia a partir de la línia recta.

    ·   Al final de l’etapa d’infantil haurien de reconèixer algunes figures geomètrics, encara no sàpiguen el nom.


 Nosaltres a classe hem treballat algunes figures geomètriques per tal de coneixer la seva descomposició, aquestes son algunes fotos:
domingo, 1 de febrero de 2015

LES MESURESLes mesures són necessàries per tot, per anar a fer a compra, per cuinar, per donar el canvi etc. les mesures i els nombres estan lligats.

Però, què és mesurar? Mesurar es quantificar qualsevol magnitud: longitud, temps, volum, pes, superfície, diners (els diners són una magnitud social).

L’evolució que segueixen els infants per aprendre a mesurar és la mateixa que va seguir la humanitat:
*      Període antropomètric: l’infant comença a mesurar amb el seu propi cos (palms, peus etc.).
*      Període ergomètric: se comencen a utilitzar  objectes per mesurar (barres, cordes, barrils etc.).
*      Període convencional: unitats definides per convenció (metres, grams etc.).

En l’educació infantil, no és necessari que els infants aprenguin les unitats de mesura convencionals, han de començar amb el procés de quantificar, després ja utilitzaran les unitats corresponents. 

Alguns dels conceptes que treballarem a les aules d’infantil són les magnituds, anteriorment mencionades. Algunes d’aquestes magnituds són continues i altres discontinues, per exemple, l’alçada, el pes, la longitud es poden subdividir, poden variar. Però els diners, són una magnitud discreta. 

A continuació faré una breu descripció de cadascuna de les magnitud i com podríem treballar-les a l’aula
La longitud és una magnitud que dóna compte de l’extensió en una dimensió de alguna cosa i la distancia és la longitud de la línia imaginaria que uneix dos punts , per als infants hi ha una mica de dificultat amb la distancia ja que al contrari de la longitud que ells poden observar, la distancia no la poden veure, és imaginaria, per tant els hi costa una mica més de comprendre.

Els objectius en quant a la longitud són que els infants la identifiquen (això és més llarg que allò), fer comparacions indirectes i que utilitzen les seves pròpies mesures no convencionals com per exemple cordes, passos, palms... una activitat seria per exemple mesurar les taules, o mesurar entre ells etc...

La superfície és l’extensió d’una cosa, és la longitud per l’altura. Una activitat per treballar a l’aula cobrir una de les taules amb llibres. Els infants poden usar diferents objectes per mesurar (cap a final d’infantil) una superfície o per tal de establir comparacions directes e indirectes. 

El volum/capacitat és molt complex per infants de 5 anys, i les safates d’experimentació són una bona eina per deixar als infants manipular, fer comparacions directes i indirectes, per exemple transvasaments amb gots de diferents mesures o diferents envasos com ampolles.   Un dels principals objectius és que dissocien el volum de la capacitat.

La massa/pes són conceptes molt abstractes també per als infants d’infantil i és important que es desvinculen del volum ja que, per exemple, una pilota de tenis es més gran que una de golf però la de golf pesa més que la de tenis i això és difícil de comprendre per a ells. Per això és important que els alumnes desenvolupen estratègies per mesurar el pes o per fer comparacions. Una bona activitat és realitzar la seva pròpia balança per poder comparar diferents objectes quotidians. Aquesta de la foto la vàrem fer la meva companya i jo per a classe.
El temps té la dificultat semblant a la del pes, no es pot veure i a més la nostra percepció del temps està condicionada pel nostre estat d’ànim. Una de les maneres que podem treballar el temps a infantil es estructurant seqüències temporals per exemple amb dibuixos i que els infants les ordenin. També podem utilitzar ciris o un pèndul o rellotges de sorra. 

 Per últim, els diners també són un conflicte per als infants ja que no es pot mesurar, es a dir, no és objectiu (una camiseta pot tenir un preu i a les rebaixes un altre). Un dels objectius és que els alumnes comprenguin que no hi ha relació entre el tamany i el preu i que sàpiguen “comprar” amb unitats senceres (1, 2 euros etc... sense cèntims) i sempre més petits de 10. Una activitat amb la qual es pot treballar seria fer una racó del supermercat on els infants pugin comprar objectes als seus companys. Poc a poc es podrien introduir les equivalències amb els bitllets, però sempre respectant el nivell dels infants i sense obligar a aquells que no arriben a comprendre, i no només amb els diners sinó amb qualsevol aspecte que es vulgui treballar a l’aula.